YS68: EMERGENCY ALERT

QAISARA QASHIRINA BINTI IZHAR HALIMI SMK Putrajaya Presint 16(1)

VIC24 | Young Scientist

CR: 0.0000 | 0 Likes | 81 Views | 145 times | LS: 145.0
Like it? | Support them now!

Dalam era globalisasi ini, kes remaja-remaja hilang bukan sahaja berlaku di Negara maju,bahkan ia juga berlaku di negara yang membangun seperti Malaysia. Kes remaja-remaja hilangmerupakan suatu masalah sosial yang perlu dilihat dari pelbagai dimensi di mana sukar untukmendapat gambaran yang jelas dan tepat mengenai fenomena kehilangan tersebut (Mao, 2012).Menurut Norulhuda (2014), kes kehilangan remaja-remaja didefinisikan sebagai individu yangtidak diketahui lokasi dan keadaannya dan individu tersebut dianggap hilang sehingga telahdikenal pasti, dijejaki dan dijumpai. Jesteru itu, sebuah aplikasi telah dibangunkan untuk mengatasi masalah ini.