YS51: MUSA ACUMINATA PAPER

Tracy Tan May Ling SMK TUN FATIMAH HASHIM

VIC23 | Young Scientist

CR: 0.0000 | 0 Likes | 65 Views | 86 times | LS: 86.0
Like it? | Support them now!

Pada zaman era globlalisasi ini,masalah kemorosotan alam sekitar di Malaysia semakin berleluasa dari tahun ke tahun. Menurut World Resource Institute (2022), Malaysia merupakan salah satu negara tertinggi di dunia dalam kadar pembalakan hutan untuk menghasilkan produk iaitu sebanyak 98%. Selain itu, Malaysia juga merupakan negara kedua tertinggi dalam aspek kemusnahan hutan antara negara Indonesia,Papua New Guinea dan Solomon Islands dari tahun 2002 hingga 2020.objektif ini ialah menguruskan sisa pembuangan seperti kulit pisang ke arah yang lebih efektif di samping dapat mengurangkan pencemaran bau akibat serangan serangga perosak. Selain mengitar semula kami menggunakan cara alternatif untuk menghasilkan sesuatu produk daripada kertas terpakai dan menghasilkan kertas (musa aumimata paper) daripada kulit pisang dan kertas terpakai