YS275: TWO REALMS BIN

MUHAMMAD SYAFIQ BIN ROSMADIN SMK BATU SAPI

VIC24 | Young Scientist

CR: 0.0000 | 0 Likes | 59 Views | 92 times | LS: 92.0
Like it? | Support them now!

Inovasi ini digunakan untuk mengutip sampah sarap di daratan dan lautan mengunakan alat kawalan jauh. Di dapati beberapa tempat mempunyai kes pembuangan sampah sarap setiap hari di daratan mahupun di lautan. Inovasi ini tercipta daripada idea kami untuk menyelesaikan masalah sampah yang terdapat di daratan serta di lautan. Kami mendapati bahawa sampah merupakan masalah utama yang dihadapi oleh seluruh dunia. Di sebabkan itu, kami menciptakan inovasi ini untuk memudahkan masyarakat untuk menangani masalah sampah yang di hadapi oleh mereka. Inovasi ini kami hasilkan daripada barang-barang yang mudah didapati serta mampu dimiliki oleh masyarakat. Sebagai contoh, kami menggunakan tong galon sebagai badan utama inovasi ini serta barangan terpakai iaitu kereta mainan, bot mainan terpakai dan kabus yang mudah di dapati. Dengan ini, inovasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sampah bukan sahaja di malaysia malah seluruh dunia.