YS1214: MUSA ACCUMINATA PAPER

NOOR SAFIRA BINTI MUHAMMAD RAFLI SMK TUN FATIMAH HASHIM

VIC24 | Young Scientist

CR: 0.0000 | 0 Likes | 5 Views | 37 times | LS: 37.0
Like it? | Support them now!

Musa Accuminata Paper ialah satu inovasi kertas pisang yang dihasilkan daripada kulit pisang dan kertas terpakai. Kulit pisang yang dibuang begitu sahaja dan lama kelamaan menjadi sisa pepejal serta mencemarkan alam sekitar. Kertas terpakai pula kebiasaannya akan dikumpul dan dihantar ke pusat kitar semula melibatkan kos yang tinggi dalam penghasilan kertas terpakai dalam industri kitar semula.Produk ini tercetus kerana ingin meningkatkan kesedaraan masyarakat tentang pentingnya memanfaat bahan terbuang serta dapat menghasilkan sesuatu produk yang lebih bermakna.