YS67: STO SMART CALCULATOR

MUHAMMAD AFFAN HARIS BIN MUHAMAD FADZIL SMK Putrajaya Presint 16(1)

VIC24 | Young Scientist

CR: nan | Likes | Views | 123 times | LS: 123.0
Like it? | Support them now!

STO Smart Calculator merupakan satu aplikasi yang membolehkan kita menyelesaikan masalah matematik melibatkan pengiraan tambah, tolak darab dan bahagi. Pengguna boleh menggunakan aplikasi ini untuk menyelesaikan masalah matematik hanya dengan menggunakan suara. kita tidak perlu menekan satu persatu butang nombor. Kita boleh menggunakan aplikasi ini di telefon bimbit. Aplikasi ini boleh didapati dengan percuma. Penggunaan STO Smart Calculator mempunyai kebolehfungsian dan kebolehlaksanaan yang baik melalui respon daripada pengguna. Hasil kajian menunjukkan penggunaan aplikasi STO Smart Calculator membantu ramai pengguna menyelesaikan masalah matematik dengan mudah hanya dengan menggunakan suara.