YS65: AFFOGATO

NUR ZARRA MARISSA BINTI MOHD HATTA SMK Putrajaya Presint 16(1)

VIC24 | Young Scientist

CR: 0.0000 | 0 Likes | 60 Views | 146 times | LS: 146.0
Like it? | Support them now!

Antara isu yang dihadapi oleh pesakit alzheimer ialah kesusahan untuk menjalankankehidupan seharian seperti biasa. AFFOGATO dihasilkan sebagai tujuanuntukmembantu penjaga yang menjaga pesakit dengan memberi peringatanuntukmelakukan perkara sepatutnya seperti makan ubat, tidur pada masa yang ditetapkandan sebagainya. Melalui aplikasi yang dibangunkan ini, pesakit diberi perhatiankhusus dan kesihatan mula bertambah baik. Aplikasi AFFOGATOini diharapkandapat membantu ramai penghidap penyakit alzheimer dalam meningkatkan tahap kesihatan mereka.